O firmie


Zarząd TiFC:
Tadeusz Chmielewski, Bogdan Czapiewski, Kazimierz Gierżod, Albert Grudziński, Lidia Grychtołówna, Andrzej Jasiński, Bronisława Kawalla, Andrzej Komorowski, Jerzy Koralewski, Zbigniew Lasocki, Katarzyna Popowa-Zydroń, Józef Stompel.

Prezes Zarządu:

Kazimierz Gierżod

 

Dyrektor Generalny:
Antoni Grudziński


Zarząd Towarzystwa im. Fryderyka Chopina został wybrany podczas Walnego Zgromadzenia 16 grudnia 2006 roku drogą głosowania przedstawicieli ponad 400 członków TiFC, w tym zrzeszonych w kołach chopinowskich działających w całym kraju.

Nowy Zarząd ukonstytuował się na swym pierwszym grudniowym posiedzeniu.

Prezesem TiFC jest prof. Kazimierz Gierżod, znany pianista, wieloletni rektor warszawskiej Akademii Muzycznej, wychowawca kilku pokoleń pianistów polskich i zagranicznych, juror wielu prestiżowych konkursów pianistycznych, w tym Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Wiceprezesami TiFC zostali wybrani profesorowie Bronisława Kawalla, koncertująca pianistka i ceniony pedagog warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina oraz Józef Stompel, uznany pianista i pedagog katowickiej Akademii Muzycznej, w której prowadzi klasę fortepianu.

Sekretarzem Zarządu wybrano Katarzynę Popową-Zydroń, wybitną pianistkę i profesora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Gdańsku, a skarbnikiem prof. Zbigniewa Lasockiego, dyrektora Filharmonii Łódzkiej.

W składzie Zarządu TiFC zasiadają również: Tadeusz Chmielewski, pianista, prezes TiFC w latach 1992- 2001, Bogdan Czapiewski, pianista i pedagog Akademii Muzycznej w Gdańsku, Lidia Grychtołówna, znakomita pianistka i pedagog fortepianu, jurorka konkursów pianistycznych, w tym Konkursów Chopinowskich, Andrzej Jasiński, pianista i pedagog katowickiej Akademii Muzycznej, przewodniczący jury XIV oraz XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 2005 roku, Andrzej Komorowski, doradca i mediator rodzinny, publicysta, członek Zarządu od 1992, muzykolog i wieloletni Dyrektor Generalny TiFC Albert Grudziński oraz Jerzy Koralewski, wieloletni poseł na Sejm, przewodniczący Koła TiFC w Ostrowie Wielkopolskim.

Towarzystwo im.
FRYDERYKA CHOPINA

ul. Tamka 43
00-355 Warszawa


Strona główna  |  Promocje  |  Nowości  |  Bestseller  |  O firmie  |  Regulamin  |  Aktualny stan koszyka  |  Pomoc

Copyright © 2008r. by TIFC | Powered by: Rotos

Oprogramowanie Sote.pl