O sklepie


Towarzystwo im. Fryderyka Chopina istnieje od 1934 roku (początkowo pod nazwą Instytut Fryderyka Chopina).

Prowadzi różnorodną działalność, której celem jest szerzenie i pogłębianie wiedzy o Fryderyku Chopinie oraz upowszechnianie jego twórczości.Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest centralnym ośrodkiem chopinowskim o zasięgu i znaczeniu międzynarodowym, kontynuatorem sekcji im. Chopina działającej od 1899r. przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym.

W 1934r. z inicjatywy wybitnych przedstawicieli kultury i polityków został utworzony Instytut Fryderyka Chopina. Rozpoczął on w 1935r. gromadzenie autografów, książek, nut, płyt gramofonowych i fotografii, tworząc zalążki przyszłego Muzeum, Biblioteki, Fonoteki i Fototeki, a także wydawał czasopismo "Chopin". W 1937r. Instytut podjął prace nad wydaniem Dzieł wszystkich Fryderyka Chopina.

II wojna światowa przerwała działalność Instytutu Fryderyka Chopina, który został reaktywowany w 1945 roku. W 1950r. zmienił nazwę na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Jego siedzibą stał się w 1953r. Zamek Ostrogskich, gdzie znalazło się również Muzeum Chopinowskie, zbiory Biblioteki, Fonoteki i Fototeki. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina otrzymało ponadto w zarząd Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Salonik Chopinów w Pałacu Czapskich (dawniej Krasińskich) przy ulicy Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie.

Towarzystwo im. F. Chopina prowadzi działalność naukową, wydawniczą, wystawienniczą oraz koncertową. Główne miejsca pielęgnowania kultu Chopina to Zamek Ostrogskich, Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Łazienki Królewskie (przy pomniku Chopina) oraz Pałac w Sannikach.

W latach 1949-1961 Towarzystwo wydało we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym Dzieła wszystkie Chopina pod redakcją Ignacego Jana Paderewskiego, Ludwika Bronarskiego i Józefa Turczyńskiego, a w latach 1967-1992, także wspólnie z PWM, dziewięć zeszytów Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina pod redakcją Jana Ekiera.

W 1956 roku Towarzystwo rozpoczęło wydawanie "Rocznika Chopinowskiego" (dotychczas ukazało się dwadzieścia pięć tomów), a od 1985 roku - "Chopin Studies" (do 2006r. opublikowano siedem tomów). Poza tym Towarzystwo wydało kilkadziesiąt plakatów z różnych imprez chopinowskich, Katalog Zbiorów oraz wiele katalogów rozumowanych, towarzyszących wystawom organizowanym w swojej siedzibie. Wraz z Polskim Wydawnictwem Muzycznym w Krakowie Towarzystwo opublikowało Katalog Dzieł Fryderyka Chopina opracowany przez Józefa M. Chomińskiego i Teresę D. Turło. W latach 1999-2000, z okazji 150 rocznicy śmierci Chopina, TiFC wydał (we współpracy z gdańskim wydawnictwem "Romega") 10 zeszytów wydań faksymilowych autografów kompozytora.

Towarzystwo ma w swoim dorobku organizację międzynarodowych imprez: Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina, konkursów płytowych Grand Prix du Disque Frédéric Chopin (od 1985r.), mistrzowskich kursów interpretacji muzyki Chopina (od 1985r.), sympozjów naukowych (m.in. w latach 1960, 1986 i 1989), wystaw za granicą (m. in. w Japonii, Czechach, Belgii, na Węgrzech, we Francji i w USA w latach 1960-1999). Formą stałej opieki nad młodymi pianistami stały się od 1967r. coroczne Ogólnopolskie Konkursy na Stypendia Artystyczne im. Fryderyka Chopina. Towarzystwo wniosło istotny wkład w organizację festiwali i konkursów chopinowskich w Polsce i za granicą. W 1985r. TIFC powołało do życia Międzynarodową Federację Towarzystw Chopinowskich, w 1988r. Międzynarodową Fundację im. Fryderyka Chopina, a w 1995r. Alliances Internationale d`Associations et d`Amis de Frédéric Chopin.

Prezesami Zarządu Instytutu i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina byli: August Zaleski (1934-1939), Bolesław Woytowicz (1939 i 1945), Adam Wieniawski (1945-1949), Władysław Kowalski (1949-1951), Stanisław Dybowski (1951-1952), Jarosław Iwaszkiewicz (1952-1955), Stanisław Szpinalski (1955-1957), Zbigniew Drzewiecki (1957-1965), Teodor Zalewski (1965-1968), Kazimierz Sikorski (1968-1981), Elżbieta Artysz (1981-1986), Barbara Hesse-Bukowska (1986-1991), Tadeusz Chmielewski (1991-2001). Od grudnia 2001r. prezesem jest Kazimierz Gierżod.

 

Towarzystwo im.
FRYDERYKA CHOPINA

ul. Tamka 43
00-355 Warszawa


Strona główna  |  Promocje  |  Nowości  |  Bestseller  |  O firmie  |  Regulamin  |  Aktualny stan koszyka  |  Pomoc

Copyright © 2008r. by TIFC | Powered by: Rotos

Oprogramowanie Sote.pl